Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

blaxkseoul
09:50
6564 e06d 500
Reposted fromwez-wyjdz wez-wyjdz viairmelin irmelin
blaxkseoul
09:49
5966 ae80 500
Reposted fromtfu tfu viaBloodyYuki BloodyYuki
blaxkseoul
09:48
6051 72d0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
blaxkseoul
09:47
Reposted fromhekate hekate viairmelin irmelin
blaxkseoul
09:47
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viaBloodyYuki BloodyYuki
blaxkseoul
09:45
3110 23c1
Reposted fromimradioactive imradioactive viaszydera szydera
blaxkseoul
09:45
blaxkseoul
09:43
6935 41d8
Reposted fromkarahippie karahippie viawindingroads windingroads
blaxkseoul
09:40
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
blaxkseoul
09:40
Po prostu pewnego dnia obudzisz się i nie będziesz czuć nic. Stracisz cel, do którego dążyłeś, chęć, która cię nie opuszczała, mobilizację i motywację do podejmowania dalszych działań. Któregoś dnia wstaniesz rano, zrobisz sobie herbatę i zaczniesz zastanawiać się, po co ci to wszystko było. Wiesz, to jest wyjątkowy dzień, bo on się już nigdy więcej nie powtórzy, ale uświadomi ci, że właśnie straciłeś wszystko. Po tym dniu już nic nie będzie takie samo.
http://mozeznajdziemysiebieznow.blogspot.com
blaxkseoul
09:39
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
blaxkseoul
09:38
Nie spóźnij się tylko. Nie poświęcę całego życia by Ci wybaczyć.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
blaxkseoul
09:37
1074 a329 500
Reposted fromwooles wooles viaszydera szydera
blaxkseoul
09:37
4158 b6a9 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaBloodyYuki BloodyYuki
blaxkseoul
09:35
0698 c92b 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viairmelin irmelin
blaxkseoul
09:34
1030 82a6
Reposted fromkarahippie karahippie viaathlin athlin
blaxkseoul
09:33
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viascorpix scorpix
blaxkseoul
09:33
1214 b730
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
blaxkseoul
09:33
Reposted frompffft pffft viascorpix scorpix
blaxkseoul
09:32Reposted fromolbaria olbaria viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl