Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

blaxkseoul
10:51
3342 ba02 500
Reposted fromzciach zciach viabellthecat bellthecat

October 11 2017

blaxkseoul
09:45
przeraża mnie to, jak ja łatwo marnuję czas.
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie vianebthat nebthat
blaxkseoul
09:43
4916 a7c1
Reposted fromfearnopain fearnopain viaszydera szydera
blaxkseoul
09:39
0473 3a2a 500
Reposted fromgket gket viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
09:37
1853 a3bc
.
09:37
0599 6b0f
blaxkseoul
09:37
blaxkseoul
09:36
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
09:35
Czy układam sobie w głowie co powiem? No tak, bardzo. Właściwie na tym opieram jedną-tysięczną promila szansy, że to cokolwiek zmieni. Chociaż wiedząc, że albo się coś czuje, albo się czegoś nie czuje.
— Bitamina
Reposted fromnoicoztego noicoztego viasweetnothingg sweetnothingg
09:35
blaxkseoul
09:35

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

October 10 2017

blaxkseoul
11:06
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaszydera szydera
11:05
11:05
9642 ab0b 500

October 05 2017

blaxkseoul
17:46
1558 ad83
Chomiczku
Reposted fromtishka tishka viaaonorinjin aonorinjin
blaxkseoul
17:17
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
blaxkseoul
17:16
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viairmelin irmelin
blaxkseoul
17:16
9207 92b3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viairmelin irmelin
blaxkseoul
17:14
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami
blaxkseoul
17:09
  Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął.
— | J. L. Wiśniewski |
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl