Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2016

blaxkseoul
15:58

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volant
Reposted fromolewka olewka viabloodywrists bloodywrists
blaxkseoul
15:57
Jakie to dziwne. Tak bolało, nie chciało się żyć.
A teraz takie nieważne, niemądre. Jak nic.
— jan twardowski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabloodywrists bloodywrists
blaxkseoul
15:56
Zawsze miło usłyszeć, że ktoś za tobą tęsknił. Że mu ciebie brakowało.
— 27.09.2014
Reposted fromnotforgetme notforgetme vianyaako nyaako
blaxkseoul
15:54
1496 daa8
Reposted frompesy pesy viabloodywrists bloodywrists
blaxkseoul
15:54
Przyzwyczaili się. Popłakali a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja.
— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromxawery xawery viabloodywrists bloodywrists
blaxkseoul
15:53
Reposted fromFlau Flau viawrite-url-here write-url-here
blaxkseoul
15:51
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
blaxkseoul
15:48
blaxkseoul
15:47
4951 64f2
blaxkseoul
15:46
1093 f5fc 500
Reposted fromvs vs viabellthecat bellthecat
blaxkseoul
15:46
4274 a799 500
Reposted fromzciach zciach viaaonorinjin aonorinjin
blaxkseoul
15:44
blaxkseoul
15:44
3841 2581 500
Reposted fromphilipp philipp viaxiumin xiumin
blaxkseoul
15:43
8704 be41
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaxiumin xiumin
blaxkseoul
15:43
Reposted fromaimless aimless viaxiumin xiumin
blaxkseoul
15:42
blaxkseoul
15:42
blaxkseoul
15:41
15:39
6246 dc76
Reposted fromget-fit get-fit viachodznapiwo chodznapiwo
blaxkseoul
15:38
2985 6d06
Reposted fromretaliate retaliate viachodznapiwo chodznapiwo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl