Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

blaxkseoul
09:37
3279 9f76 500
This photo from a 1938 issue of National Geographic captioned, "Anne and her family lived alone on an island. She enjoyed having tea time with her friends the spiny lobster and baby hawk."
blaxkseoul
09:33
4025 34e1 500
Szczecin
Reposted fromresort resort viascorpix scorpix
blaxkseoul
09:33
7981 824e 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viascorpix scorpix
blaxkseoul
09:32
...I want enough time to be in love with everything. 
— Marina Keegan
blaxkseoul
09:32
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry

December 08 2016

blaxkseoul
11:01
1049 d850 500
Reposted fromrol rol viascorpix scorpix
10:56
9330 8318 500

medusick:

this is so wholesome 

Reposted fromnepotism nepotism viairmelin irmelin
blaxkseoul
10:56

Z ciekawością przyjmuję współczesne podejście na przykład do związków: ludzie żyją bez legalizacji, czyli de facto bez pełnego zaangażowania - trochę na próbę, trochę dla minimalizacji ryzyka, że to jednak nie ten partner czy partnerka. Tak na pół etatu. Może jestem staroświecki, ale uważam, że miłość nie jest półetatowa. Miłość jest stanem zaangażowania uczucia na sto procent, więc dlaczego legalizacja ma ją zabić? To, że ludzie po symbolicznym "biorę sobie ciebie za żonę/męża" mogą zmniejszyć swój poziom zaangażowania w związek, nie oznacza, że jest to reguła. To zależy od każdego indywidualnie. Na pewno deklaracja ślubna nie zabija miłości. Zatem w wielu momentach życia powstrzymujemy pełne zaangażowanie, co według mnie nie pozwala dopełnić się naszej życiowej odwadze. Brakuje tego czwartego elementu - wręcz najistotniejszego. (...) Nie ma odwagi bez zaangażowania. Jest półodwaga.

- Jacek Walkiewicz

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viairmelin irmelin
blaxkseoul
10:52
1186 c6e6 500
i żeby praca sama się napisała.
Reposted fromrol rol vialiona liona
blaxkseoul
10:48
blaxkseoul
10:48
blaxkseoul
10:47
blaxkseoul
10:47
2761 aeed
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaakisame akisame
blaxkseoul
10:46
8496 4490 500
Reposted fromfungi fungi viaakisame akisame
blaxkseoul
10:46
7261 991e
Reposted fromzciach zciach viaakisame akisame
blaxkseoul
10:45
5759 a710
Łza niech posoli zimnioka ;___;
Reposted frompolaczetto polaczetto viaakisame akisame
blaxkseoul
10:44
9772 f06c
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viakonwalia konwalia
blaxkseoul
10:44
blaxkseoul
10:42
Reposted fromgruetze gruetze viasonozakidesu sonozakidesu
blaxkseoul
10:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl