Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

blaxkseoul
09:49
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
Reposted from654675674 654675674 viaszydera szydera
09:46
3893 5f86 500
Reposted fromkimik kimik viaszydera szydera
09:45
blaxkseoul
09:36
8214 5256
09:35
0340 7a29 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona

April 15 2017

blaxkseoul
12:25
7222 7f3e 500
Reposted fromoll oll viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
12:24
9080 d0cc 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
12:24
4577 50af
Reposted fromwestwood westwood viaszydera szydera
12:22
1454 4e7a
Reposted fromnoisetales noisetales viaszydera szydera
12:19
9920 6edc 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaRekrut-K Rekrut-K
12:19
7314 aaa5 500
Reposted fromhellaradvsblue hellaradvsblue viaRekrut-K Rekrut-K
blaxkseoul
12:17
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
12:17
1919 bd46 500
Reposted fromfreakish freakish
blaxkseoul
12:17
8200 fdf8 500
12:17
9561 17d7 500

agent-ward:

ultrafunnypictures:

My friend wrote “tell me your secrets” on a wall about a year ago. She went back yesterday and people actually replied. I wasn’t sure exactly where to post this.

this is so precious

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszydera szydera
blaxkseoul
12:16
I czując cię obok opowiem o wszystkim jak często się boję i czuję się nikim 
— Myslovitz
Reposted frompastelina pastelina viaszydera szydera
blaxkseoul
12:14
blaxkseoul
12:14
blaxkseoul
12:14
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
blaxkseoul
12:14
4507 9bb5 500
Reposted frombecurious becurious viacoffeebitch coffeebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl