Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

blaxkseoul
09:59
8385 870e 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
09:59
- Naprawdę mnie szukałeś?
- Całe życie.
— Tatia i Szura, 'Jeździec Miedziany'
Reposted fromhope hope viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
09:59
7032 33cd
blaxkseoul
09:58
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viawrite-url-here write-url-here
blaxkseoul
09:57
8181 52b8 500
Reposted fromSoulScream SoulScream viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
09:57
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
09:57
4690 faf9
blaxkseoul
09:57
Jeśli zupa usunęła nam ponad rok to zaczynamy od nowa?
Reposted fromCruel Cruel viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
09:57
7503 77b1 500
Reposted fromoll oll viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
09:57

"Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę."

— Denis Diderot
Reposted fromjanka89 janka89 viaszydera szydera
blaxkseoul
09:57
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viaszydera szydera
blaxkseoul
09:56
Nie analizuj, nie wymyślaj, nie układaj scenariuszy w swojej zapracowanej głowie, żyj chwilą, bądź tu i teraz, a przede wszystkim przestań się bać. Zasługujesz na to, żeby w końcu zacząć żyć.
— tak kończy się sierpień '12
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
blaxkseoul
09:53

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viairmelin irmelin
blaxkseoul
09:52
0143 cfa8
Reposted fromsaiwala saiwala viairmelin irmelin
blaxkseoul
09:52
8858 0013
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin
blaxkseoul
09:52
6180 33d7 500
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viairmelin irmelin
blaxkseoul
09:51
I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that it's not the answer.
— Jim Carrey
Reposted fromcurlydreamer curlydreamer viaanaeyo anaeyo
blaxkseoul
09:51
8488 5661
Reposted fromtransliteracja transliteracja viaathlin athlin

February 15 2017

blaxkseoul
12:34
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viafreeway freeway
blaxkseoul
12:33
raz jestem bez żadnych uczuć, nie zależy mi na niczym, a raz jestem gotowa poryczeć się z byle powodu.
— fuck logic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl