Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

blaxkseoul
23:25
Wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, musimy pamiętać, że wnosi on do związku swoje nawyki, przyzwyczajenia i własne wyobrażenia, które wcale nie muszą współgrać z naszymi.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viamyu myu
blaxkseoul
23:21
4312 7c06 500
Reposted fromtfu tfu viacylonapplepie cylonapplepie
blaxkseoul
23:21

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaisolro aisolro
blaxkseoul
23:20
6409 2e62 500
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary viaaisolro aisolro
blaxkseoul
23:20
4948 52f6
blaxkseoul
23:07
Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
— Fannie Flagg
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaszydera szydera
blaxkseoul
23:07
6375 f44f 500
blaxkseoul
22:58
Bo utrata życia nie jest wcale najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka. Najgorsza jest utrata tego, po co się żyje.
— Jo Nesbø
Reposted fromteaholic teaholic viaszydera szydera
blaxkseoul
22:51
4369 5510
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
blaxkseoul
22:50
0997 92c3
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
blaxkseoul
22:46
0870 42a1 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
blaxkseoul
22:46
2846 7507 500
Reposted fromevelina evelina viaszydera szydera
blaxkseoul
22:43
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.
— Z. Freud (ukradzione z Cyniczny romantyzm po godzinach)
Reposted fromaletodelio aletodelio viaszydera szydera
blaxkseoul
22:43
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
blaxkseoul
22:41
1027 71a7 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianebthat nebthat
blaxkseoul
22:38
blaxkseoul
22:36
0632 7cc8
Reposted fromFero Fero vianothingiseverything nothingiseverything

August 05 2018

blaxkseoul
16:21
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
blaxkseoul
16:20
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
blaxkseoul
16:20
8846 24ed 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl