Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

blaxkseoul
07:38
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo. 
— Leopold Tyrmand
Reposted fromlavendowy lavendowy viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
07:38
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
07:36
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
blaxkseoul
07:36
Jestem kobietą. My nie mówimy, czego chcemy. Ale wkurzamy się, jeśli nam tego nie dacie. Dlatego jesteśmy fascynujące.
— Sliding Doors
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasweetnothingg sweetnothingg
07:35
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaRekrut-K Rekrut-K

July 08 2017

blaxkseoul
17:58
7695 e824
Reposted fromsiegmunda siegmunda viairmelin irmelin
blaxkseoul
17:54
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viairmelin irmelin
blaxkseoul
17:52
2666 e29f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairmelin irmelin
blaxkseoul
17:52
7129 45ba 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
17:52
0711 8e78 500
Reposted fromrorygon rorygon viaRekrut-K Rekrut-K
blaxkseoul
17:51
4458 d527
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
blaxkseoul
17:49
Witej
Reposted frombruxa bruxa viachoppedheidi choppedheidi
17:49
7347 e432 500

peonagabriel:

Serenity

Reposted fromsehrschwul sehrschwul viaRekrut-K Rekrut-K
17:46
5869 83e7
Reposted fromkimik kimik viawindingroads windingroads

June 29 2017

blaxkseoul
22:03
Reposted frommikaneko mikaneko viabellthecat bellthecat
blaxkseoul
22:02
22:00
8098 0f85 500
Reposted fromtonightless tonightless viaRekrut-K Rekrut-K
blaxkseoul
22:00
2211 9020
21:56
5384 121f 500
blaxkseoul
21:56
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl