Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

blaxkseoul
19:35
5324 9642 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
blaxkseoul
19:34
Czasem najlepszym prezentem jaki druga osoba może Ci dać, jest jej zniknięcie z Twojego życia.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
blaxkseoul
19:01
Szukam świata w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę
gdzie szewc
chodzi w butach
gdzie jak cię widzą
to dzień dobry
szukam świata w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem
— Borszewicz
Reposted fromzenibyja zenibyja viadobby dobby
19:00
8907 e2f2
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaRekrut-K Rekrut-K
blaxkseoul
18:59
blaxkseoul
18:59
blaxkseoul
18:57
blaxkseoul
17:35
Brak czasu jest tak naprawdę brakiem priorytetów
— Tim Ferriss

January 13 2018

blaxkseoul
19:31
5428 750f
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
blaxkseoul
19:26
4751 fe68 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa vianebthat nebthat
blaxkseoul
17:45
blaxkseoul
17:17
“Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.”
— Colleen Hoover

January 07 2018

blaxkseoul
18:07
7460 35a0
Reposted fromnyaako nyaako
blaxkseoul
18:06
7468 ca6a 500
Reposted fromnyaako nyaako
blaxkseoul
18:06
Czas zawsze płynie z prędkością odwrotnie proporcjonalną do tej, jakiej od niego oczekujemy.
— Carlos Ruiz Zafón – Labirynt duchów
Reposted fromnyaako nyaako
blaxkseoul
18:04
1525 7921 500
Reposted fromsemantikfrei semantikfrei viaaonorinjin aonorinjin
blaxkseoul
18:02
6438 d645
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viaMigotliwa Migotliwa
blaxkseoul
17:51
Reposted frombluuu bluuu viaRekrut-K Rekrut-K
blaxkseoul
17:51
6872 9be2 500
Reposted fromwerhamster werhamster viairmelin irmelin
blaxkseoul
17:48
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl