Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

blaxkseoul
12:09
Reposted fromgruetze gruetze viacoffeebitch coffeebitch
blaxkseoul
12:06
9759 ff03 500
Reposted frompoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy viairmelin irmelin
12:05
5537 e966 500
Reposted fromAnimlaguy Animlaguy viairmelin irmelin

April 13 2017

blaxkseoul
10:19
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viairmelin irmelin
10:18
10:17
3283 f06d 500

turakamyou:

When your shadow reveals your true form

blaxkseoul
10:15
7207 e7d1
Reposted fromoll oll viacoffeebitch coffeebitch
blaxkseoul
10:15
blaxkseoul
10:14
1967 798e
Reposted fromtfu tfu viacoffeebitch coffeebitch

April 07 2017

blaxkseoul
08:54
Bo kobiety lubią jak nimi trochę porzucasz po łóżku...
— Z przemyśleń nad herbatą
08:52
7239 f11a 500
Reposted fromrawriot rawriot viaRekrut-K Rekrut-K
blaxkseoul
08:52
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viawindingroads windingroads
08:51
1700 9b17 500
Reposted fromrawriot rawriot viaRekrut-K Rekrut-K
08:51
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
08:50
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
08:48

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
blaxkseoul
08:48
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
08:47
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet
blaxkseoul
08:47
Zdaje mi się, że tam, gdzie mnie nie ma, byłbym zawsze szczęśliwy i sprawa przeprowadzki jest przedmiotem ciągłych dyskusji z moją duszą.
— Ch. Baudelaire, "Anywhere out of the world"
Reposted fromsoay soay viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
08:47
Jesteście młodzi. Nie wysiadujcie po kawiarniach, nie lamentujcie, nie poddawajcie się. Gdy będzie bardzo źle, idźcie do wielkiej poczekalni Paryża - do Luwru. Jest dobrze ogrzewany zimą. Lepiej smucić się przed obrazem Delacroix, Rembrandta czy van Gogha niż nad kieliszkiem wódki lub w kręgu bezsilnych wyrzekań i wściekłości.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl