Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

blaxkseoul
20:47
1727 08ff
Reposted fromwagabunda wagabunda vianoisetales noisetales
blaxkseoul
20:44
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako
blaxkseoul
20:41
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny
— Mały Książe
Reposted fromimyours imyours viasatyra satyra
20:39
7317 c4e6 500

ahlae:

fresh

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaRekrut-K Rekrut-K
blaxkseoul
20:39
4959 5494 500
Reposted fromfungi fungi viawindingroads windingroads
blaxkseoul
20:38
5002 6bdb
Reposted frompoppyseed poppyseed viaszydera szydera
blaxkseoul
20:37
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viaszydera szydera
blaxkseoul
20:37
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
blaxkseoul
20:36
7700 2376
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaszydera szydera
blaxkseoul
20:36
Są trzy słowa, których się boję: zawsze, nigdy, na pewno.
Reposted fromflorentte florentte viaszydera szydera
blaxkseoul
20:35
Ludzkie wspomnienia to przedziwna sprawa. Nasze głowy mają niezwykłą umiejętność przekształcania rzeczywistości, wiesz? Miłe przeżycia z czasem wydają się jeszcze przyjemniejsze. Ładne miejsca, które widzieliśmy kiedyś, w pamięci stają się jeszcze piękniejsze i większe. To dotyczy też zapachów i smaków. [...] Dlatego dobrze w życiu próbować ciągle nowych rzeczy odwiedzać nowe miejsce i poznawać nowych ludzi i nie kręcić się w kółko.
— Marcin Szczygielski – Tuczarnia motyli
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
blaxkseoul
20:35
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
blaxkseoul
20:35
6912 9bad 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
blaxkseoul
20:35
6807 f57f 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
blaxkseoul
20:34
blaxkseoul
20:34
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasatyra satyra
blaxkseoul
20:33
8236 d756 500
20:32
4639 a85d 500
Reposted fromidiod idiod viasatyra satyra
blaxkseoul
20:32
blaxkseoul
20:32
4115 824a
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl