Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

blaxkseoul
09:47
Od niektórych kobiet bije cicha godność. Godność otacza je jak pole siłowe, w którym facet topnieje jak masło. Taka kobieta nie krzyczy ani nie wrzeszczy. Esencją tego, jest jej opanowanie, poczucie własnej wartości oraz wiara w siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaanaeyo anaeyo
blaxkseoul
09:46
5992 56e5
Reposted fromteijakool teijakool viaRekrut-K Rekrut-K

June 28 2017

blaxkseoul
10:02
9577 26e8
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viasweetnothingg sweetnothingg
blaxkseoul
10:01
6501 8551 500
blaxkseoul
09:59
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaathlin athlin
blaxkseoul
09:58
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaAyumi Ayumi
blaxkseoul
09:58
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viaAyumi Ayumi
blaxkseoul
09:57
blaxkseoul
09:55
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viaszydera szydera
blaxkseoul
09:53
1276 b554
09:50

daily-dragon-facts:

Dragons don’t kidnap princesses, they rescue them from forced heterosexual romance.

Reposted fromnepotism nepotism viaRekrut-K Rekrut-K
blaxkseoul
09:50
8776 4ba9 500
Reposted fromtichga tichga viaRekrut-K Rekrut-K
blaxkseoul
09:48
3216 adf0 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaszydera szydera
blaxkseoul
09:45
A jak wyj­dzie śmiesznie? Ludzie się pośmieją i ko­niec. Wiel­kość nie boi się śmieszności. 
— Tadeusz Różewicz.
blaxkseoul
09:45
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viapompompom pompompom
blaxkseoul
09:42
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viaszydera szydera
09:42
4575 8b6c 500

banshy:

Gásadalur by Juuso Hämäläinen

blaxkseoul
09:42
Stayin' alive
Reposted fromtgs tgs viaMigotliwa Migotliwa
09:38
1070 ce54 500

nakedly:

(-19 degrees celcius so the windows have frosted snowflakes on them) 🙃// insta @annikabansal (at Djursholms Torg)

blaxkseoul
09:36
5571 229e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl