Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

blaxkseoul
17:51
8257 392f
Reposted frompoledance poledance viairmelin irmelin
17:50
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viaAyumi Ayumi
blaxkseoul
17:49
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaAyumi Ayumi
blaxkseoul
17:49
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viaAyumi Ayumi
17:49
7441 1be1
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasumire sumire
blaxkseoul
17:46
9267 74bd 500
PAMIĘTAM I SZANUJE .
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaAyumi Ayumi
blaxkseoul
17:46
9428 d2f3 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaAyumi Ayumi
blaxkseoul
17:46
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaAyumi Ayumi
blaxkseoul
17:46
Reposted fromFlau Flau viasumire sumire
blaxkseoul
17:45
1814 a5ec 500
wciąż nie wiadomo 
Reposted fromUbik Ubik viaszydera szydera
17:45
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaszydera szydera
blaxkseoul
17:44
9792 3d16 500
pamiętaj.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
blaxkseoul
17:42
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako
blaxkseoul
17:41
...Człowiek wszystko przetrwa,  nigdy nie zapomni, zawsze pozostanie ból ukryty na dnie serca, ale człowiek przetrwa wszystko...
— Guillaume Musso – Ponieważ Cię kocham
Reposted fromnyaako nyaako
blaxkseoul
17:40
7060 cb46 500
Reposted fromseasons seasons viairmelin irmelin
17:39
2001 a6d2 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaRekrut-K Rekrut-K
blaxkseoul
17:39
9144 0db6 500
blaxkseoul
17:35
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMigotliwa Migotliwa
blaxkseoul
17:33
4451 81f7
blaxkseoul
17:33
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl