Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2018

blaxkseoul
22:15

smalllindsay:

Legit rofl

(source: ohmybuster)

blaxkseoul
22:14

„Kiedyś” to denerwujące słowo.
Nie dość, że oznacza oczekiwanie,
to jeszcze nie wiadomo jak długie.

 

— kiedyś zapomnę
Reposted fromdziewcze dziewcze viaCannonball Cannonball
blaxkseoul
22:14
5558 79a0 500
blaxkseoul
22:14
blaxkseoul
22:12
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viainsanedreamer insanedreamer
blaxkseoul
22:11
1739 6b32 500
Reposted fromtfu tfu vianebthat nebthat
blaxkseoul
22:11
4333 b534 500
blaxkseoul
22:11
7077 6335 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianebthat nebthat
blaxkseoul
22:10
1173 fae8 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
blaxkseoul
22:10
4880 ef01
Reposted frommrcake47 mrcake47 viainsanedreamer insanedreamer
blaxkseoul
22:10
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viainsanedreamer insanedreamer
blaxkseoul
22:09
7039 d063 500
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaathlin athlin
blaxkseoul
22:08
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
blaxkseoul
22:08
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu. 
- Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem.
Reposted fromchocoway chocoway viaszydera szydera
blaxkseoul
22:08
7860 e763 500
Reposted fromnattsu nattsu viaszydera szydera
blaxkseoul
22:08
6964 8891 500
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
blaxkseoul
22:05
9693 209b
Reposted fromfungi fungi viaakisame akisame
blaxkseoul
22:05
Reposted fromKara1969 Kara1969 viaakisame akisame
22:05
1627 e904
Reposted fromkattrina kattrina viadobby dobby
blaxkseoul
22:05
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl