Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2019

blaxkseoul
22:38
1950 f6ac 500
blaxkseoul
22:38
6962 4cef 500
Reposted fromsoftboi softboi vianebthat nebthat
blaxkseoul
22:37
Reposted fromAgnya Agnya viaxer xer
blaxkseoul
22:37
2471 09f7 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viaCannonball Cannonball
blaxkseoul
22:37
   Ja muszę ci opowiedzieć, bo to mnie męczy, bo nie wiem, co z tym zrobić.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaCannonball Cannonball
blaxkseoul
22:36
4534 461f 500
Reposted fromgaf gaf viahaszraa haszraa
blaxkseoul
22:35
8129 d266
blaxkseoul
22:35
8538 4ba9
Reposted fromgrobson grobson viascorpix scorpix
blaxkseoul
22:34

Stanley Kubrick

Reposted fromnikotyna nikotyna viascorpix scorpix
blaxkseoul
22:34
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin

March 01 2019

blaxkseoul
14:47
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
blaxkseoul
14:47
Ten, kto ma poczucie własnej wartości, potrafi cieszyć się z tego, że innym przytrafiają się dobre rzeczy. Bez zazdrości, bez poczucia poniżenia ani bez wywyższania się.
— Pawlikowska B.
Reposted fromperfectsense perfectsense viairmelin irmelin
blaxkseoul
14:46
0654 f049 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viairmelin irmelin
blaxkseoul
14:45
blaxkseoul
14:44

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

— "Do czego tak naprawdę zobowiązuje nas przysięga małżeńska?" https://pl.aleteia.org/
Reposted fromaggape aggape
blaxkseoul
14:44

Mąż, przyjaciel i kochanek - zawsze powinien być jedną osobą.

Reposted fromaggape aggape

February 20 2019

blaxkseoul
20:35
A na pytanie co robisz w życiu? Będę odpowiadać – dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
blaxkseoul
20:32
9389 3ec5 500
Reposted fromsoftboi softboi vianieobecnosc nieobecnosc
blaxkseoul
20:32
8940 6357 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianieobecnosc nieobecnosc
blaxkseoul
20:32
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl